Efficient een goede scriptie schrijven?

Ervaren docent geeft hulp op maat

 
Hulp bij onderwerpkeuze
Planning
Opzet
Literatuurstudie
Uitwerking
Eindredactie

 

Werkwijze

Om een goede scriptie te schrijven is het essentieel het onderwerp duidelijk af te bakenen en een goede planning te maken. Dit staat los van het vakgebied waarbinnen de scriptie valt. We combineren jouw kennis van het vak met mijn gerichtheid op de grote lijn. Ik vraag door op jouw aanpak waardoor jij je eigen bekwaamheden aanscherpt. Ten slotte zorgt een kritische blik op de eindredactie voor een goed afgewerkt eindproduct. Samen werken we aan een beter resultaat.

Mijn achtergrond

Na een grondige universitaire opleiding heb ik gedurende vele jaren in het bedrijfsleven mijn schrijfcapaciteiten steeds verder ontwikkeld. Werkzaamheden op uiteenlopende terreinen hebben mijn blikveld verbreed. Doelgericht een wetenschappelijk verantwoorde boodschap overbrengen is mijn fort.

Kosten

Afhankelijk van je vraag stellen we samen een begeleidingstraject op. Vervolgens stuur ik je een offerte waarin duidelijk wordt wat je van mij kunt verwachten en welk prijskaartje daaraan hangt.